Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 2 - Server Pi CatThe Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 2 - Server Pi Cat

Nữ Thần Lửa Jeong Yi - The Goddess Of Fire, Jung Yi
Tắt đèn
Tắt quảng cáo
Báo lỗi
Phóng to
Download
Lịch chiếu
Lịch chiếu theo giờ US (UTC/GMT -5 giờ).

Season 1

S1, Ep1
1 Jul. 2013
Episode #1.1
 
S1, Ep2
2 Jul. 2013
Episode #1.2
 
S1, Ep3
8 Jul. 2013
Episode #1.3
 
S1, Ep4
9 Jul. 2013
Episode #1.4
 
S1, Ep5
15 Jul. 2013
Episode #1.5
 
S1, Ep6
16 Jul. 2013
Episode #1.6
 
S1, Ep7
22 Jul. 2013
Episode #1.7
 
S1, Ep8
23 Jul. 2013
Episode #1.8
 
S1, Ep9
29 Jul. 2013
Episode #1.9
 
S1, Ep10
30 Jul. 2013
Episode #1.10
 
S1, Ep11
5 Aug. 2013
Episode #1.11
 
S1, Ep12
6 Aug. 2013
Episode #1.12
 
S1, Ep13
12 Aug. 2013
Episode #1.13
 
S1, Ep14
13 Aug. 2013
Episode #1.14
 
S1, Ep15
19 Aug. 2013
Episode #1.15
 
S1, Ep16
20 Aug. 2013
Episode #1.16
 
S1, Ep17
26 Aug. 2013
Episode #1.17
 
S1, Ep18
27 Aug. 2013
Episode #1.18
 
S1, Ep19
2 Sep. 2013
Episode #1.19
 
S1, Ep20
3 Sep. 2013
Episode #1.20
 
S1, Ep21
9 Sep. 2013
Episode #1.21
 
S1, Ep22
10 Sep. 2013
Episode #1.22
 
S1, Ep23
16 Sep. 2013
Episode #1.23
 
S1, Ep24
17 Sep. 2013
Episode #1.24
 
S1, Ep25
30 Sep. 2013
Episode #1.25
 
S1, Ep26
1 Oct. 2013
Episode #1.26
 
S1, Ep27
7 Oct. 2013
Episode #1.27
 
S1, Ep28
8 Oct. 2013
Episode #1.28
 
S1, Ep29
15 Oct. 2013
Episode #1.29
 
S1, Ep30
15 Oct. 2013
Episode #1.30
 
S1, Ep31
21 Oct. 2013
Episode #1.31
 
S1, Ep32
22 Oct. 2013
Episode #1.32
 

Đánh giá phim (46 lượt)

VN Server Vkool Pi Cát: VIP
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Download
VN Server Vkool Z:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  20  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
FR Server Vkool Daily: HQ
31  32 
+ Hướng dẫn: Đổi DNS về 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để xem phim không bị lỗi.

+ Hãy Like & Following Fanpage Vkool trên G+ & Fb để nhận được phim mới nhất!
+ Nhắn tin cho Ad ở mục bên phải khi gặp sự cố hoặc không xem được phim.

Phim bạn cần?

The Goddess Of Fire, Jung Yi - Nữ Thần Lửa Jeong Yi, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 1, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 2, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 3, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 4, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 5, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 6, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 7, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 8, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 9, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 10, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 11, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 12, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 13, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 14, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 15, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 16, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 17, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 18, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 19, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 20, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 21, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 22, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 23, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 24, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 25, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 26, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 27, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 28, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 29, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 30, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 31, Nữ Thần Lửa Jeong Yi Tập 32, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 1, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 2, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 3, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 4, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 5, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 6, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 7, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 8, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 9, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 10, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 11, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 12, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 13, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 14, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 15, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 16, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 17, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 18, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 19, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 20, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 21, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 22, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 23, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 24, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 25, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 26, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 27, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 28, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 29, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 30, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 31, The Goddess Of Fire, Jung Yi Episode 32,

Bình luận về phim


Tối đa dược viết kí tự    
x
x