Lật Mặt Tập 1-2 - Server Re-UpReturn Episode 1-2 - Server Re-Up

Lật Mặt - Return

Tắt đèn
Tắt quảng cáo
Báo lỗi
Phóng to
Download
Lịch chiếu
Lịch chiếu theo giờ US (UTC/GMT -5 giờ).

Season 1

S1, Ep1
17 Jan. 2018
Episode #1.1
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep2
2018
Episode #1.2
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep3
2018
Episode #1.3
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep4
2018
Episode #1.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep5
2018
Episode #1.5
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep6
2018
Episode #1.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep7
2018
Episode #1.7
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep8
2018
Episode #1.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep9
2018
Episode #1.9
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep10
2018
Episode #1.10
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep11
2018
Episode #1.11
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep12
2018
Episode #1.12
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep13
2018
Episode #1.13
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep14
2018
Episode #1.14
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep15
2018
Episode #1.15
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep16
2018
Episode #1.16
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep17
2018
Episode #1.17
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep18
2018
Episode #1.18
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep19
2018
Episode #1.19
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep20
2018
Episode #1.20
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep21
2018
Episode #1.21
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep22
2018
Episode #1.22
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep23
2018
Episode #1.23
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep24
2018
Episode #1.24
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep25
2018
Episode #1.25
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep26
2018
Episode #1.26
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep27
2018
Episode #1.27
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep28
2018
Episode #1.28
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep29
2018
Episode #1.29
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep30
2018
Episode #1.30
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep31
2018
Episode #1.31
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep32
2018
Episode #1.32
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 

Đánh giá phim (46 lượt)

VN Server Re-Up:
1-2  3-4  5-6  8  9-10  11-12  13-14  15-16  17-18  19-20  21-22 
VN Server VIP FULL: VIP
1-2  3-4  5-6  7  8  9-10  11-12  13-14  15-16  17-18  19-20  21-22  Download
RO Server OPEN:
8  1-2  3-4  5-6  9-10  11-12  13-14  15-16  17-18  19-20  21-22 
+ Bạn không xem được phim?
Hướng dẫn khắc phục lỗi khi xem phim.

+ Hãy Like & Following Fanpage Vkool trên G+ & Fb để nhận được phim mới nhất!
+ Nhắn tin cho Ad ở mục bên phải khi gặp sự cố hoặc không xem được phim.

Bình luận về phim


Tối đa được viết kí tự
x
x