Cặp Đôi 119 Tập 6a - Server Pi CatEmergency Man And Woman Episode 6a - Server Pi Cat

Cặp Đôi 119 - Emergency Man And Woman
Tắt đèn
Tắt quảng cáo
Báo lỗi
Phóng to
Download
Lịch chiếu
Lịch chiếu theo giờ US (UTC/GMT -5 giờ).

Season 1

S1, Ep1
24 Jan. 2014
Episode #1.1
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep2
25 Jan. 2014
Episode #1.2
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep3
31 Jan. 2014
Episode #1.3
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep4
1 Feb. 2014
Episode #1.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep5
7 Feb. 2014
Episode #1.5
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep6
8 Feb. 2014
Episode #1.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep7
14 Feb. 2014
Episode #1.7
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep8
21 Feb. 2014
Episode #1.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep9
22 Feb. 2014
Episode #1.9
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep10
28 Feb. 2014
Episode #1.10
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep11
1 Mar. 2014
Episode #1.11
Chang Min continues his quest to rekindle the feelings he and Jin Hee once had for each other. Chief Gook has to deal with past feelings of his own.
 
S1, Ep12
7 Mar. 2014
Emergency Couple
7.8 (28)
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep13
8 Mar. 2014
Episode #1.13
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep14
14 Mar. 2014
Episode #1.14
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep15
25 Mar. 2014
Episode #1.15
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep16
21 Mar. 2014
Episode #1.16
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep17
22 Mar. 2014
Episode #1.17
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep18
28 Mar. 2014
Episode #1.18
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep19
29 Mar. 2014
Episode #1.19
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep20
4 Apr. 2014
Episode #1.20
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep21
5 Apr. 2014
Episode #1.21
The aftermath of the latest spat with Professor Ahn helps Chief Gook to realize some of his feelings. Chang Min and Jin Hee start to think about their future.
 

Đánh giá phim (60 lượt)

VN Server Vkool Z:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-End 
VN Server VIP FULL: VIP
1  2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  9  10  10  10  11  11  12  12  12  13  13  14  14  14  14  14  15  15  15  16  16  17  17  18  18  19  19  20  20  21-End  21-End  Download
VN Server Vkool Speed:
2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15 
VN Server Vkool Play:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-End 
VN Server Vkool Top:
1 
VN Server Re-Up:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-End 
VN Server Vkool Pi Cát: VIP
10a  10b  10c  10d  10e  11a  11b  11c  11d  11e  12a  12b  12c  12d  12e  13a  13b  13c  13d  13e  14a  14b  14c  14d  14e  15a  15b  15c  15d  15e  16a  16b  16c  16d  16e  17a  17b  17c  17d  17e  18a  18b  18c  18d  18e  19a  19b  19c  19d  19e  20a  20b  20c  20d  20e  21a-End  21b-End  21c-End  21d-End  21e-End  Download
+ Bạn không xem được phim?
Hướng dẫn khắc phục lỗi khi xem phim.

+ Hãy Like & Following Fanpage Vkool trên G+ & Fb để nhận được phim mới nhất!
+ Nhắn tin cho Ad ở mục bên phải khi gặp sự cố hoặc không xem được phim.

Bình luận về phim

Oklahoma
Sao lâu có tập tiếp theo thế ?
20/02/2014, 14:08 PM

Tối đa được viết kí tự
x
x