Vkool Movie là sản phẩm trong hệ thống ứng dụng của Vkool, với tiêu chí phục vụ các bạn trong việc thưởng thức những thước phim hay ở Việt Nam và trên Thế giới.

Vkool Movie cho phép xem phim, tìm kiếm, download phim tự do.

Vkool Movie yêu cầu bạn đăng nhập vào hệ thống nhằm giúp việc quản lý những từ ngữ trong lời bình luận của bạn về phim, phải có văn hóa và làm web có một môi trường giao tiếp , thảo luận lành mạnh hơn. Đồng thời ngăn ngừa những âm mưu phá hoại (nếu có).
x
x